mandag den 8. august 2011

Jydehans har forlængst galet tre gange! - Jesus ér død, Peter!

Om det gudsbenåede barns begavede oplysning af sandseligheden i og omkring voksende patterbørn, der udmærker sig på bemærkelsesværdig vis, tager man deres udtalelser og - givet vis - nidkært indsamlede fjer i hatten i betragtning. De flakser som sneppen og kan finde på at kalde Martin A. Hansens Løgneren for prisværdig dansk litteratur, uden at fatte sammenhængen, baggrunden og skumringens tusmørke: Han var jo ikke andet end en dum folkeskolelærer, der blev bundet lidt akademisk (embedsvældig) snotteri på ærmet. Det forstyrrede hans evne til at sigte med gøbben og efterlod af samme grund et klistret aftryk i ånden af det lange løbs kanon!

Føj, ræk mig hellere Firutsjes brækspand, for nu kommer det: AAAAAARRDH!

I det følgende præsenterer og dokumenterer jeg på lødig vis min deltagelse i en debat på facebook, jeg så blev udelukket fra. Ønsker de indblik i debatten, før de læser videre hos mig, kan de se nederst på denne side.

***

Foranledningen var Peter Nedergaards ellers agtede evne til at samle Danmark omkring sagens hjertelige kerne - indsmurt i de politiske statskundskabeligheder fra før vor tidsregning, som tilfældet jo så desværre også er grundet den Universal-Akademisk-Romantisk-Jødisk-Kristen-Statslige institutionsarv i Europa. Samt naturligvis grundet de usle mennesker, der opretholder den, generation efter generation, fordi de aldrig kan komme til at vide bedre på grund af den, benævnte arv og lovreligiøse ånd; altså satans-løgnens-sorgens-voldens-fornægtelsen-idealismens. For nu ikke nok engang at skulle tale om slimmen i slam i den forbindelse. - De besudler og degenererer med andre ord vort vikongeligt dansk-nordiske menneskekød og den indrømmelses-kultur omkring sandheden, sandseligheden, der er nødvendig for ikke mindst freden, friheden og frodighedens bevarelse i sin livgivne oplysnings ret.

FEJLtagelse?

Kanske jeg tager fejl! Men jeg blev da irriteret over, at kommentar-feltet ikke længere var tilgængeligt. Der kan, tager man software-facebook-windows-og-IT i betragtning, være tale om en teknisk omstændighed, jeg så helt tilfældigt har oplevet. Men der kan også være tale om udelukkelse, altså at Peter Nedergaard har taget sig den frihed at benytte sig af romernes stats-adminstrative Methoden, ved ganske enkelt at forfalde til at klikke mig ud.

Det er set og sket før, i forbindelse med noget, man ikke vil høre på i tide, trods det faktum, at det også måtte være i sin sande ret. Kanske tilmed forløsende. Og som desuden, i kraft af den personligt givne stemmeret og svarlige deltagelse, udgør selve betingelsen for at nyt overhovedet kan blive hørt i vort samfund. Ja, det er såmænd en del af selve grundlaget for vort i sandhed, næstekærligt irettesættende og opbyggelige adfærd mennesker imellem. Jovist, det er ganske vist. Også selvom en sådan ganske godtroende irettesættende adfærd joså desværre kan gå hen og blive til en straffende adfærd - samt, iøvrigt, til den velkendte universitær-stats-logiske sygdom, også kaldet velfærds-(statens)-syge-domme. Den straffende adfærd opstår vist nok kun, når det er satans utro mennensker med alverdens selvudnævnte fjer i hatten, der fører ordet, tegner billedet, forestår undervisningen eller lignende løgnagtig ledelse iblandt os. Vel ikke sjældent i navn af at gøre det for OS, ALLE SAMMEN, hvortil så hører en klækkelig sum penge, også kaldet løn-indtægt, til vedkommende og dennes ædle motiv for sit hoved-hjerte-lems legitime opretholdelse af guds udvikling, lov, orden og forplantning iform af arbejdets titel - og så lige det lede afkom, der regelmæssigt opstår i kølvandet på sådanne, gud-kirke-statens ulækre rødvinsvommede tjenestefolk og ditto ølvommede lønmodtageres belastende frugtsommeligheder!!!

Endeligt kunne det jo også tænkes, at Peter Nedergaard er så tro-værdig, at han ligesom lader mig sige det, han ikke tør sige. Kanske i kraft af sit livsværk, position eller lignende? Eller med andre ord: Fordi statspamperne, altså de i sandhed uærlige mennesker i vort samfunds åndssvagt sammenlagte stat-region-kommunale organisation ellers vil fratage ham hans lønning. Ja, altså enten fratage ham hans lønning, fyre ham, eller bare knuse ham med den sædvanlige tavshedspligt, som skatte-ret-stats-ansatte i deres daglige værdipapirgang med det pligtopfyldende liv indenfor feltets rubrik, indenfor sektoren, indenfor området, benytter sig af - mellem kontorartikler og computale registreringssystemer til sikring af den dels videnskabelige, dels kapital-retslige dokumentation for lødigheden af vort hel-lige samfunds handlinger på udviklingen og menneskehedens!!! Jada også guds og Anders Bræk Bøverøvs øko-logiske vegne oppe i lille olle-bolle-norge!!! - Undskyld, glemte jeg blodet, sveden og humanoriderne i stjerneringen på den tarmdirrende administrative bank-stat-region-og-kommunale arbejderskare på sin røde kontorstol?

Ja, altså nej, hverken udelukkelse, afpresning eller logisk tvingende adfærdsregulering er det rart at blive offer for. Og da slet ikke, når emnet jo bare er: Uffe Ellemann-generationens dels journalistiske, dels koldkrigsliderlige USA-EU-USSR-magt-i-hele-verden-omkring-os. Men helt sikkert dog også deres og den tids akademiske, tildels røde oppositions-politik med sit, ja hele pibetøjets konsekvenser - cigar akkompagneret med resolut cerutsalut af et rædderligt klassisk falsk orgelspil i kirken, der joså iøvrigt på videre ødelægende vis har afspejlet sig i afdøde Jens Jørgen Thorsens udtryk af flippersyge folkeligheder og ditto i hans efterfølgers vita wrap af samme sprøjt over locummets dogmatiske tristesse til nosseværket i himlen: Nu kimer i klokker, mens jeg thumbs-up, top brækker mig i bølgen blå. (Æret være hans mindeværdige penselsstrøg). - Konsekvenser, ja, konsekvenserne af deres livsførelse eller mangel på samme. Nemlig, i særlig grad de konsekvenser, der fører til, at børn og unge mennesker må lade livet, før de overhovedet kommer igang, bliver stærke nok og så fremdeles videre i sigte for vort samfund og deres hjertelige liv fremover.

Nej, det er sørme ikke rart, når bevæggrundene i forvejen er kendt og med andre, for nogen kanske gentagne, ord, skyldes en hel generation af svagpissere, der er blevet sådan på grund af offentlighedens system, staten, kirken, skoler, universitetet, lov-og-orden og de virksomheder, der virker i reference dertil. Og med penge i røven tilmed. Ja, I, rette vedkommende, véd sguda godt, hvad jeg taler om, så hold dog op med at holde Jer selv og andre for nar. I bestiller jo ikke andet end at vaske hænder i navn af, at I på daværende tidspunkt ikke var klar over, hvad I gik ind til og at det skulle blive på den måde, nej uha, I var slet ikke klar over, at arbejdet indenfor den offentlige skatte-ret-statslige kulturs socialdemokrati, med den dertilhørende dels retoriske afpresning, dels idealistiske tvangsindbildning på arbejdsmarkedet og i uddannelsessektoren, aldrig har været i stand til at udvikle livets oplysende samfund i sand dansk forstand, vel!!! Og at I, rette vedkommende, sådan set ikke har bestilt andet end at fordoble den negative sociale arv i navn af, ja fine moderne navne fra før vor tidsregning, såsom Psyke, Justits og Logik, der så efter sigende skulle betegne nye positive indsigter eller retninger, der kommer alle børnene og alle de servicerede borgere så meget tilgode, at der for fremtiden ingen negativ social arv produceres i kraft af det offentliges røvtørrer- og røvslikkerborgere - kun drab. Sådan, ja.

Ja. Og sådan set tilmed ikke blot svagpissere, men, som sagt indledningsvis, voksende pattebørn, der leger voksne hele livet igennem, altimens de inderligt set har været stokdøve i gudlivets eget, sandseligt samfundne navn på vort hjertes jord. For vort, det her anvendte modersmåls vedkommende, først og fremmest dansk jord. Uffe Ellemann ser en sammenhæng mellem den rå debat-tone og så terror. Og terror - blandt andet som politisk argumentationsform, altså mafios afpresningsmetode - har jo været oppe at vende indtil flere gange siden f.eks. ROTE ARMEE FRAKTION, herunder jødedommen, islam, romerriget, katolikker, Jeanne d'Arc, den franske revolution, USA, NSDAP i Tyskland, Pavens systematiske fascisme i Italien, DKP-SF-Socialdemokratiet i Danmark, USSR, EU, socialismen i Mellemøsten, blekingegade-banden, 7-11-USA og nu altså også 22-7-NORGE. - Men, hvad så nu, hvor terrorens åndelige ophav og blodige spor er blotlagt, hvad så med debattens?

Det følger Peter Nederen op på; ja hvem, der kom først, ham, UffE eller en tredje, ved jeg ikke. Men sådan er debat jo ganske ofte umanerlig rodløs for de mange! - Fik I dén? Den med rodløs! Jo, for det er vigtigt, når jeg nu, hermed, briefer inkompetencens højborg i det danske ved på hjælpsom vis at anskueliggøre deres ufattelige veluddannetheder udi vor oplysende liv-menneske-og-samfundsmæssige forstand. Firkantet sagt:

1. De møjsommeligt erhvervede indsigter og det kæmpemæssigt arbejde med at tilegne sig sin egen personlig ansvarlige måde med dem, sådan, at man også kan trække vejret som almindeligt menneske - det var det ene - og sådan, at man også kan få givet sine indsigter videre til det omkringværende samfund af mennesker, uden for helvededededa at ødelægge deres, de pågældendes eller nærmere bestemt, næstens liv med forstokkede gentagelser; det var det andet. Dét arbejde, dén samvittighed forbundet med at uddanne sig, lærer noget, udvikle sig med sandt liv, samfund og menneske i tankerne, for øje eller i hjertet om du vil, det bliver til-intet-gjort, forfladiget, ringeagtet, genstand for spot, socialrådne svin, journalistisk-politisk-akademisk-historisk slavetænkning, blind administration og dertilhørende sprogbrug, der intet hjerte når og ligeledes ingen god menneskeværdig hørelse kan vække endsige iværksætte. Og hør, det bliver den af DEBATkulturens anything goes - og på vendelbomål: alt er ligegodt - fordi avis-debat-kulturen indtil for nylig blot har været en petit-notits iform af ligegyldige læserbreve ingen gider at læse-og-forstå alligevel. Altså en anklage om envejskommunikation. I en videre forstand hænger det også sammen med rets-kulturen, vort samfunds tilblivelseshistorie, loven - rettigheder, skyld og ansvar - og dermed redaktionelle forpligtelser samt et i sandhed stridsomt helvede med angst, stress, nervøsitet og forfladigelse endsige afrunding af pointer tilfølge, så intet bliver færdigt. Uddebatteret som blotlagt og således åbenbaret til gavn for vort videregående og viderekommende livs opklarende samfund.

Husk på: Journalistens klamme lem mellem ørerne på københavn-og-især-aaarhus' retskatolske hjerte, samt den salvede side 9-piges savl som handelsbetingelse, har jo altid haft forrang i mediebranchen og hos dens åndsformidlende masturdebatører også kaldet brugere. Ja, de har altid, indtil for nyligt, fået en grusom masse opmærksomhed indenfor skriftens blå oplysningskultur med sin velkendte sædelighed på hovedstolen - altså ved matematikkens stive kapital-lovgivning i juraens blødsødne retfærd - og i hullet, hovedstaden: Køb-en-havn.

Desværre kom og gik det så vidt for sig på bekostning af de oplysningstroligt lærde og den forstandigt givne, hjertegode frihed, som de ellers i tide ville have kunnet bekræfte på også skriftens område. Ja, altså, såfremt blandt andet drengerøvene i den social-politiserende mediebranche havde taget ved lære af dem endsige, ja endsige, såfremt disse drenge-og-piger-der-vil-blive-til-noget-stort-i-uendelig-kamp-med-en-ånd-der-rimer-på-lort af gudlivet overhovedet var givet menneskekærlig forstand på at gøre nogenlunde hjerteligt godt. Med agtelse for vort lands liv; kirke, konge og folketing. Naturligvis.

(((Billedmediet. Billedmedie-branchen ville slet ikke være blevet et helbredsmæssigt problem - dannelses-og-oplysningsmæssigt - såfremt skriftens mediebranche havde fulgt med ordet, vort kød, altså fået afviklet sine dogmer omkring SKRIFTEN; biblen og Karnov. Og lignende stridigheder om førsteretten til gudfaderlighedernes selvretfærdige arvegods. Muslimer er iøvrigt af den tro eller opfattelse at de ejer førsteretten til al jord og al menneskelig sandhed og godhed på jord; ja, det er såmænd dét Koran betyder. Og sådan avler de sig jo så på ussel, ussel vis, vej ind i andre, især enten godtroende landes befolkninger, såsom Danmarks eller også bare neurotiske lande, såsom Tyskland. Mennesker, der lever i henhold til islam, i Europa, er på en hemmelig mission, nemlig den enten at omvende og uniformere alle andre i henhold til islam eller at slå dem ihjel. Hverken muslimer, jøder eller kristne skal derfor på nogensomhelst måde regne med at kunne opnå ret på dansk grund længere - men, af ganske forståelige samfundsklimatiske og kulturhistoriske grunde, især ikke de to førstnævnte, muslimer og jøder. Er du med andre ord af muslimsk eller jødisk orientering har du valgt at være andenrangsborger i Danmark og må således i gudlivets eget navn på dansk jord finde dig i lortearbejde resten af dine dage eller dø. Sidst ind, først ud, som det hedder ifølge henholdsvis statens autoritetstro svin og kapitalens autoritetstro svin; samt naturligvis i henhold til den indviklende ledelse, der opstår, når dé to grå brikker prøver på at samarbejde = socialdemokratiet = folkekirken uden øje i det høje. - Jeg gentager gerne: Danske kristne har ingen særstatus i kraft af at kalde sig kristne, men de er danske slægtninge, der skal hjælpes ud af kløerne på den romantiske katolisering, fornufts-kristendom, der kommer syd fra og foregår i hele europa via EU. Og som iøvrigt er foregået via det romantisk-juridiske, universitær-statsborgerlige bøssedyr eller med mere præcise ord for det samme, nemlig: i det akademiske-politisk-medierende bollerum, der knytter sig til lovgivnings-, måske rettere sagt retfærdighedskulturens platoniske tavler - jamen, ja, det er da foregået lige siden Peter Pedal lærte at køre på baghjul på sin cykel opad Sinai-bjerget, udlægge livets verdenshistorie og trække Moses i skægget samtidigt))).

Slutteligt, her under punkt 1. vil jeg sammenfatte i DANSK spidsformulering: Debat er ulideligt, når man først har tilegnet sig en agtværdig vidende, indsigtsgivende og livsbekræftende måde med brugen af sine åndsevner, herunder skriftlig udtryksform. Med andre ord, som del af forklaringen på, hvorfor det er sådan - så bøvlet og kompliceret, at der opstår skyldsprojektion eller, med et gammelt udtryk for det samme, syndebuks-kultiverende terror i sindet på de servicerede retstatsborgere: Akademisk diskussionsform og retsopfattelse støder sammen med folkelig debatform og retsforståelse, fordi de videregående uddannelser, det akademiske læs lort med, i og omkring viden-sprog-og-indsigt-tillige-løsninger-på-problemer, traditionelt er baseret på skriften og tegndannelse - hvorimod den folkelige debatkultur, i sit udgangspunkt, er baseret på hørelse for ordet, vort kød i livet. Også de døvstummes kød.

2. Den akademiske kulturarvs irritation over debat-kulturen har altså, her i Danmark, rod i gudlivets egen oplysningsbevægelse eller med andre ord livsoplysningens mere eller mindre folkelige bevægelser. Bevægelser eller et røre med sigte for værnelsen om sandheden i kærelighedens navn, der således kæder hændelser i Danmark sammen med lignende hændelser i resten af den europæiske kulturkreds og såmænd med resten af verdens lande. Uden at sammenligningerne dog kan gøres lige over, som var der tale om et en-til-en-forhold eller som om naturlige forskelle, såsom klima og ressourcer, ikke spillede en afgørende rolle for vore respektive landes udvikling. - For eksempel kan Danmarks Folketing og dets tilblivelse på ingen sandfærdig måde opfattes uden også at medtage reformationens bevægelse indenfor europæisk, også dansk kirkekultur. Jeg tænker på biblens oversættelse og videre mangfoldiggørelse, dermed opløsende fortolkningskultur med nye autoritative gentagelser og forsøg på at bevare indoktrineringen tilfølge. En kirkekultur, der jo altså på trods at diverse forskelligheder finder fællesnævneren for sin græsrodsbevægelse i en bog - fremfor i livets sande budskab til mennesket på jord - hvorefter livets sande budskab til mennesket på jord blev gjort afhængig af en skolegang, hvor man lærer at læse og skrive på lige åndssvag vis! Og det skal så financieres, så vi alle kan få lov til at være en del af guds forenede stater og deres fordummende rige skaberværk, sagde ham, der fra barns ben var klar over, hvad skolelæreren aldrig bliver klar over, eftersom det jo ikke findes i dennes universal-social-pædagogiske, folke-folke-folke folkeLIGE fornufts-psykopatiserende forstand!!!

Jeg gentager: Fejltagelsen består i overførelsen af hørelsen til skrift og dermed tilbage igen på forskydende vis, via læsningens indtryk. - Det er jo ikke sproget, skriftsproget, som vi, mennesker skal lære at høre efter og rette os efter, men derimod ordet, vort hellige kød. Altså den åbenbarne, hjertegode sandhed ved sandseligheden, vor medfødte krop i sin naturlige vækst og udvikling af færdigheder. Ja, den naturlige, dog underfundige omstændighed ved menneskets skabning, der giver hver enkelt af os sine fulde fem til kreativitet hele livet igennem. Med andre ord: med gudlivets skabelse i al evighed. (Det var magten og æren  i  al evighed, I der fik udlagt).

Det folkelige og akademiske støder sammen i debatterne. Sådan har jeg sat det op, velvidende at hverken det akademiske eller det folkelige er rent, forstået som rene bevægelser. Nej, jeg tror snarere, det bare er to forskellige måder at bruge mund på. Hvadend der skrives eller tales. Tidligere kunne man ikke se og opleve den brede befolkning komme til orde på skrift, men det har sidenhen ændret sig, sådan, at man nu idag sagtens kan høre forskel på dem, der ingenting har mellem ørerne og så dem, der heller ingenting har mellem ørerne. Det er nemlig sådan, at hverken den akademiske lejr med sine discipliner eller den folkelige lejr med sine referencer til grundloven, underforstået, deres retsprojektion eller værre skyldsprojektion - endsige den folkelige lejr med sine brallerrøve i præstegerningen - ingen af lejrene har forstand på skriften. Derfor heller ikke styr på at uddrage noget af debatterne, så debatterne, tonen og hvad man ellers kalder det, kan ændre form. Ja og så glemte jeg lige at sige, at landets ledelse jo historiske set er blevet regeret og udviklet af den akademiske kulturarv, hvorfor den danske befolknings afstumpede adfærd jo skal ses i lyset af den sure kop engelsk-tyske te.

Jeg mener, der er noget, der er først og noget, der er efterfølgende. Sammenstødet mellem de to lejre har ført til oplysningstrolige begavelser op gennem vor historie; mennesker som har reddet de to idiotiske åndslejre fra at parre sig og dermed føde den kæmpestore lort kaldet fremtiden. Men det er ikke længere tilfældet, hvorfor vi roligt kan afskaffe begge lejre. De folkelige, fordi de ikke kender forskel på socialisme og liberalisme, altså betegner sig som social-liberale (nsdap). Og de akademiske, fordi de ingen menneskelig forstand kan tilskrives og såmænd aldrig har kunnet tilskrives en sådan. Den oplysningstrolige begavelse opstår med andre ord ikke i kraft af det midtersøgende, når det opfattes som værende vejen meller to dybe grøfter, mellem pest eller kolera eller mellem højre og venstrefløj. Nå, men det må jeg tage en anden dag, for budet i denne ombæring er fremme:

Det er klart, at der opstår terror, når hverken befolkningen eller dens akademisk-politisk-journalistiske ledelse er bekendt med sandheden i kærelighedens forstand, samt hvordan den fremmes og udvikles på fredelig, oplysende og bæredygtig vis. Ligeledes er det klart, at en sådan fredens glade vej med vore danske slægters samfund i udvikling, ikke kan lade sig gøre, såfremt akademisk-politisk-journalistiske SVIN skal kunne fortsætte deres latterlige friheder, deres lempfældige omgang med ordet, vort kød, uden at blive straffet derfor. - Jeg, der ellers ikke er tilhænger af straf, er nødt til at sige, ja gentage: Jer, der har stået i ledelse indenfor det akademiske-politiske-og-journalistiske de sidste 30 år, vil naturligvis modtage gudlivets egen straf for Jeres utroskab, Jeres løgn, Jeres sorg, Jeres svineri med kongeriget Danmark, den oprindelige danske befolkning og vore børn og efterkommere. Jeg har intet tilovers for Jer eller med andre ord, såfremt jeg ikke melder ud omkring nødvendigheden af konsekvent at tilsidesætte Jer og Jeres børn på nøjagtig samme måde som I lader pladder-humanistiske holdninger vinde indpas til fordel for udenlandsk arbejdskraft, jødesvin, perkere og musviner, hvilket ligeover betyder en forråelse blandt de dårligt stillede i det danske samfund - som vi jo ellers håbede på, at vi kunne få med op - så fatter I ikke, hvor klamme I er eller rettere sagt, hvordan I rent faktisk har levet, ja fornægtet livets egen næstekærlige menneskesandhed på dansk grund, trods det forhold, at det er strafbart ikke at tale sandt i retten. Og i trods af vor oplysningsmæssige dagsorden i øvrigt.

Må Gudsandheden på menneskedansk melde sig i hjertet på Jeres børn, så de i tide kommer på andre tanker end dem I er rundet af og jo allerede har spredt som en anden bascille. Ad, føj og fy for satan. Der er intet holdbart, sandt og hjerteligt godt, kommet ud af Jeres liv til fordel for det dansk samfund. Det skal Jeres børn vide og få at mærke, så I, før I går i graven, kan lære at forstå, hvordan man opfører sig som del af vikongelig dansk myndighedskultur.

Farvel Peter og Co. -  og hils i helvede!


JEG BEKLAGER: samtalen, der refereres til, er af uheldige hensyn ikke at finde i sin fulde længde. Til gengæld kan et uddrag af samtalen, samt en anden måde at behandle debat&terror på ses på http://jenshaarupmortensen.tumblr.com/